Menu

Ušetřete za vodu do vašeho bazénu

Jakou vodu použít pro napouštění bazénu

Každý zkušený bazénář vám doporučí používat k napouštění bazénů pitnou vodu.

Částečně lze bazén naplnit mechanicky přečištěnou  dešťovou vodou  (např. z bezazbestových střech, bez jehličí, apod.). Je však třeba počítat s tím, že kvalita se bude rychleji zhoršovat. A tím pádem se vám budou zvyšovat i náklady na údržbu. Na užitkovou vodu raději  zapomeňte (nemáte-li odpovídající filtraci a dezinfekci přímo na zdroji). 

Opatrnost je na místě také při napouštění bazénů ze studny, za kterou neplatíte. Hrozí zde bakteriální znečištění a u tvrdší vody také vysrážení některých kovů v ní obsažených. Vodu ze studny je vhodné nechat laboratorně prověřit. Neznalost chemického/mikrobiologického složení vody z vaší studny, může to být lehkomyslný hazard, který se vám ve finále prodraží.

U studniční vody je třeba:

  • zpravidla snížit její tvrdost (způsobenou přebytečnými minerály)
  • změřit pH vody a upravit na doporučenou hodnotu
  • a často je také třeba odstranit dusičnany, dusitany, amonné ionty, železo, mangan či zákal  

NEZAPOMEŇTE: Hladinu chloru a pH vody je třeba měřit 1krát týdně, při vytíženém bazénu i 2krát. 

DOPORUČUJEME: Čím kvalitnější a čistší vodu do bazénu napustíte, tím snáze ji budete udržovat. 

Použití pitné vody z VAK

Napouštění bazénu z vodovodní přípojky

  • Napouštějte bazén pozvolna, plynule. Při rychlém napouštění bazénu z vodovodní sítě se uvolní najednou velké množství vody s usazeninami v potrubí. A to se nebude líbit ani vám, ani sousedům. 
  • Napouštějte bazén mimo odběrové špičky, kterými jsou odpolední a podvečerní hodiny všech dní, včetně víkendů. Ideální čas pro plnění je během noci ve všední den.

Další možné zdroje

Informujte se u svého poskytovatele služeb VAK na možnosti alternativního odběru vody do bazénu.

  • Dovoz vody cisternou
  • Napojení se na hydrant

NEZAPOMEŇTE: Některé VAKy mají cisterny prioritně určeny pro nouzové zásobování vody.

Omezení v době sucha

Dá se očekávat, že obecných nařízení k zákazu napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut bude nejen v létě přibývat. 

DOPORUČUJEME: S napouštěním bazénu moc neotálejte. Před plánovaným napuštěním se informujte na vašem obecním či městském úřadě o případných omezeních.

Sleva na stočném ze zákona

Uplatnit slevu na stočném lze. Samozřejmě se o tom moc nemluví. A to tehdy, kdy zákazník odebírá více jak 30 m³ vody za rok a zároveň ji neodvádí do kanalizace. Pro nárokování slevy je zpravidla potřeba platné fakturační měřidlo v podobě podružného (či zálivkového) vodoměru. Podání písemné žádosti se určitě nevyhnete, ne všechny vodárny však vyžadují kontrolu a zajištění vodoměru.  

NEZAPOMEŇTE: Náklady na vodoměr a jeho osazení pochopitelně platí zákazník. Jedná se však o řády stokorun a jeho pořízení se vám z dlouhodobého hlediska vyplatí. 

DOPORUČUJEME: O přesných podmínkách slevy na stočném se informujte u svého dodavatele. Opřete se o ustanovení § 19 odst. 7 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Lifetech

Navrhujeme a vyrábíme celou řadu ultrafialových nízkotlakých a středotlakých systémů, AOP zařízení i generátorů ozonu, které budou vašimi společníky v ekologickém čištění vody a vzduchu.

Více na lifetechozone.com