Menu

Využití středotlakých UV systémů na odstraňování zdraví škodlivého trichloraminu z bazénových vod

PRAVDA A LEŽ

Trichloramin NCl3 je nejvíce zdravý škodlivý vedlejší produkt dezinfekce vody chlorem. Vzniká reakcí chloru s látkami obsaženými především v potu a moči plavců. Trichloramin je velice špatně rozpustný ve vodě, a proto se snadno uvolňuje jako plyn do ovzduší. Trichloramin způsobuje astma, zarudnutí očí, typický bazénový zápach a různé další alergie. Způsobuje korozi vnitřního vybavení hal. Například v roce 1985 ve švýcarském městě Uster zahynulo 12 lidí v důsledků kolapsu zkorodované konstrukce bazénové haly.

Zvýše uvedených důvodů je třeba podávat pravdivé informace o možnostech odstranění trichloraminu z bazénových vod a nezahrávat si šířením lží a polopravd se zdravím lidí navštěvujících veřejné i soukromé bazény.

Firma LIFETECH vyrábí nízkotlaké (rtuťové i amalgamové) i středotlaké UV systémy a generátory ozonu.  Naše unikátní technologie LifeOX®-M je v současné době nejúčinnější technologii na úpravu bazénových vod. Firma LIFETECH má více jak čtyřicetileté zkušenosti s těmito technologiemi a proto ví, jaké technologie jsou pro dané účely nejvýhodnější. Nemá tedy obchodní důvod manipulovat s vědecky ověřenými fakty a navzdory jim prosazovat na odstraňování Trichloraminu nízkotlaké amalgamové UV systémy. 

Lež: Na odstraňování trichloraminu z bazénové vody stačí použít nízkotlaké UV systémy ( rtuťové nebo amalgamové).

Pravda:  Středotlaké UVM systémy se díky jiné konstrukci UV výbojky liší od nízkotlakých UV systémů tím, že kromě dezinfekce vody rovněž rozkládají zdraví škodlivý trichloramin. Toto nízkotlaké UV systémy neumí. Z těchto důvodů aktualizovaná německá norma DIN 19643 (listopad 2012) pro veřejné bazény povoluje pouze středotlaké UVM systémy.

Protože nízkotlaké UV systémy neodstraňují trichloramin, není třeba se již zabývat dalšími pseudoargumenty proti středotlakým UV systémům. Když něco nefunguje, tak to nelze srovnávat s něčím, co funguje. Nicméně uvedeme i další nepravdivé informace proti středotlakým UV systémům na pravou míru.

Lež: Životnosti středotlakých UV výbojek jsou pouze 8 000 hodin, zatímco životnost amalgamových UV lamp je 16 000 hodin.

Pravda: Životnost středotlakých UV výbojek u většiny středotlakých UV systémů se skutečně pohybuje kolem 8 000hodin. Firma LIFETECH však vyvinula unikátní technologii LifeAGE® pro napájení středotlakých UV lamp, a proto životnosti středotlakých UV výbojek v našich středotlakých LifeUVM® systémech dosahují živností stejných, jako amalgamové UV lampy. Máme instalace, kde životnosti středotlakých UV lamp dosáhli 20 000 až 30 000 hodin.

Lež: Používat středotlaké UV lampy na úpravu bazénových vod je energeticky nevýhodné, protože v případě nízkotlaké amalgamové UV výbojky se asi 30-35% elektrické energie přemění na UV záření, zatímco u středotlaké UV výbojky je to jen kolem 15%.

Pravda: Pokud porovnáváme energetickou účinnost nízkotlakých a středotlakých UV systémů na úpravu bazénových vod, tak je třeba porovnávat nejen energetickou účinnost přeměny na UV záření. Je třeba si uvědomit, že druhá část dodané elektrické energie se přemění na tepelné záření, které ohřívá protékající bazénovou vodu. Středotlaké UV systémy tedy využívají na 100% dodané elektrické energie na úpravu bazénových vod.  

Lež: V bazénové vodě nemusí vznikat trichloramin. Je to dáno špatně navrženými filtry. Stačí opravit filtry a pak stačí instalovat pouze nízkotlaké amalgamové UV systémy.

Pravda: Trichloramin vzniká především reakcí chloru s močí a potem plavců a to přímo v bazénu, kde se koupou. Tato produkce trichloraminu je nezávislá na filtraci. Snížení  koncentrace již existujících trichloraminů je možné i pomocí sorpce na uhlí nebo pomocí filtrace vody reverzní osmózou. Mnohem výhodnější je však využít na dezinfekci vody a destrukci trichloraminu středotlakých UV systémů.

Lež: Vedlejší produkcí chlorace není jen trichloramin, ale i mono- a di-chloramina jejichž koncentrave je vyšší než trichloraminu. Proto je důležitější odstranit pouze mono-a di-chloramin z bazénové vody.

Pravda: Koncentrace trichloraminu v bazénové vodě je sice nižší než mono- a di-chloraminu, ale na rozdíl od nich a) trichloramin je velice špatně rozpustný ve vodě, a proto velice snadno difunduje z vody nad její hladinu, kde je plavci vdechován a b) trichloramin je řádově více zdraví škodlivý. Vědecké studie jednoznačně prokázaly, že největším zdravotním rizikem pro plavce je trichloramin. Navíc ještě způsobuje korozi hal a byl příčinou i úmrtí návštěvníků akvaparků v důsledku kolapsu bazénových hal.

Jen pro jistotu znovu uvádíme: nízkotlaké rtuťově nebo amalgamové UV systémy neodstraňují trichloramin. Pro odstranění trichloraminu a dezinfekci vody je třeba instalovat UV systémy se středotlakými UV lampami.

Lifetech

Navrhujeme a vyrábíme celou řadu ultrafialových nízkotlakých a středotlakých systémů, AOP zařízení i generátorů ozonu, které budou vašimi společníky v ekologickém čištění vody a vzduchu.

Více na lifetechozone.com